OTT Management och Support

Subheader NOC / SPOC
broadcast_on_home

Broadcast Management

Vi övervakar livesändningar, routar signaler till encoders och agerar spindeln i nätet mellan inblandade aktörer för att säkerställa leveransen av sändningarna.

ondemand_video

VOD QC

Stream Team hanterar kvalitetskontroller av VOD 24/7. Vi säkerställer sändningskvalité, kontrollerar och editerar felaktig metadata samt ljud-, bild- och textsynk.

video_settings

Troubleshooting

Om vi får felrapporter eller upptäcker fel i sändningar löser vi felen eller dokumenterar och dispatchar vidare till utvecklingsresurs.

support_agent

SPOC Function

Vi agerar spindel i nätet och säkerställer att rätt information når rätt mottagare, att processerna dokumenteras och att alla som ska erhålla information i flödet hålls uppdaterade.

dynamic_feed

Ticket Management

För att säkerställa att ärenden dokumenteras, hanteras effektivt och av rätt instans, erbjuder vi ärendestyrning, vanligen i Jira.

manage_accounts

Access Management

Vi hanterar access management till våra klienters CMS.

bug_report

Beta Testing

Quality assurance av appar och websidor i stage environments.

group_work

CS Cooperation

Vi har löpande dialog med våra uppdragsgivares kundtjänster för att hålla dem uppdaterade. Vid kritiska störningar uppdatererar vi informationsflöden på web och i appar.

Stream management sedan 2005

Stream Team för OTT och VOD

Vårt Streamingteam administrerar OTT tjänster för medieaktörer och onlinetjänsteleverantörer 24/7. Vårt mål är att hjälpa våra uppdragsgivare att leverera oöverträffbar kvalitét i sina sändningar. Våra uppdrag inkluderar hantering och kvalitetskontroller av livesändningar, VOD och streamingtjänster i sin helhet.