IT Helpdesk

Subheader IT Helpdesk
corporate_fare

Active Directory Miljöer

add_business

Microsoft 365

manage_accounts

Intern Företagshelpdesk

settings_suggest

Interna System

admin_panel_settings

Admin

B2B IT Support

Företagsanpassad Helpdesk

Vi erbjuder en personlig teknisk support till företag, skräddarsydd efter uppdragsgivarens behov. Vi supporterar interna verksamhetssystem likväl som AD-miljöer och Microsoft 365. Vi centraliserar och hanterar även kundtjänstrelaterade ärenden för företag.